Oldalsáv

Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Adatok

Cím: 2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós utca 6.

E-mail cím: iskola@lorantffy.hu

Telefon: +36 (25) 437 059

Weblap: http://www.lorantffy-duj.sulinet.hu/

 

 

Szakterületek

 1. Egészségügy: ápoló, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
 2. Képző- és iparművészet: divat- és stílustervező
 3. Könnyűipar: bőrdíszműves, női szabó
 4. Környezetvédelem-vízgazdálkodás: környezetvédelmi technikus
 5. Szépészet: gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus
 6. Szociális: kisgyermekgondozó, -nevelő
 7. Szociális szolgáltatások: szociális gondozó és ápoló
 8. Vegyész: vegyipari technikus

 

Az iskola bemutatása

Az iskola a kollégiummal, sportpályákkal, gyakorlati oktatási központtal együtt a város egyik legszebb részén található. Innovatív, sokszínű szakképzést folytatnak, mely során nemcsak a munkába állásra, hanem a továbbtanulásra felkészítenek. Folyamatosan bővítik, és pályázatok révén korszerűsítik tantermeiket és kétezer négyzetméteres gyakorlati oktatási bázisukat, ahol laboratóriumok, kozmetikai és fodrász tanüzlet, egészségügyi demonstrációs termek, bőrdíszműves műhely, számítógépes szabászat, varrodák állnak az oktatás rendelkezésére. Az iskola intenzív tevékenységet folytat a felnőttoktatás és a felnőttképzés területén is. A Határtalanul program keretében külföldi cserekapcsolatokat alakítottak ki. Elnyerték az „Örökös Ökoiskola” címet.

Szakgimnáziumi képzéseink  (4+1 év)

 • A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget egyaránt biztosít.
 • A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.
 • Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni.)
 • A szakmai érettségi vizsga emelt szintű vizsgának minősül, vagyis meghatározott szintű teljesítése többletpontokat jelent a felvételinél.
 • A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad.
 • Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat
  • A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll.

  • Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent, hogy a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak, vagyis emelt szintű érettségi vizsgának minősül.)

  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet.

   • Tagozatkód: 5010 Vegyész (Vegyésztechnikus)
   • Tagozatkód: 5020 Környezetvédelem (Környezetvédelmi technikus)
   • Tagozatkód: 5030 Egészségügy (Gyakorló ápoló)
   • Tagozatkód: 5040 Szépészet (Fodrász)
   • Tagozatkód: 5060 Képző-ésiparművészet(Divat-ésstílustervező)
   • Tagozatkód: 5070 Szociális (Kisgyermekgondozó)

Szakközépiskola (3+2 év)

A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakiskolák szakközépiskolákká alakultak át. A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 3+2 év.
 

Az első három évben a tanulók a közismereti órák mellett emelt óraszámban tanulnak szakmai tantárgyakat. A harmadik év végén szakmai vizsgabizottság előtt OKJ-s szakképesítést szereznek.

A szakmai végzettség megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

 • A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll.

 • Az iskolában elvégzi a +2 évfolyamot. A 12. és a 13. évfolyamon csak érettségi tantárgyak oktatása folyik. A 13. évfolyam elvégzése után a kötelező tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) érettségi vizsgát tesz. Az ötödik tantárgyként a már megszerzett szakmai végzettség középszintű érettségi vizsgának minősül.

 • Tagozatkód 5001: Szociálisgondozó és ápoló
Az iskola kollégiumában a vidéki tanulók a szállás mellett segítséget kapnak a tanuláshoz, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltéséhez. A kollégiumban a szállás ingyenes, az étkezés kedvezményes áron biztosított.
 

 

 

 

Képzések

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat