Oldalsáv
Felnőttoktatás technikum

54 582 03 Magasépítő technikus

Iskola rendszerű képzési idő: 2 év
Következő képzés kezdése: 2019-09-02

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR számaMegnevezésBetölthető munkakörök
3117 Építő- és építésztechnikus

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  A szakkepesites.hu tartalmarendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői programokat használni meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit megérteni az építőipari alapfogalmakat építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket alépítményi munkákat végezni felépítményi munkákat végezni húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket rendszerezni az építési beruházási folyamatokat megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában számítógéppel segített tervezői programokat alkalmazni értelmezni a technológiai terveket, előírásokat betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.

  A képzést nyújtó intézmények:

  Adatok

  Képzés:54 582 03 Magasépítő technikus
  Szakmacsoport:Építészet
  Ágazati besorolás:XVI. Építőipar
  Megszerezhető képesítés:Szakképesítés
  Iskolai vagy szakmai előképzettség:Érettségi
  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges
  Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges
  Képzés munkarendje:Esti
  Képzési forma:Felnőttoktatás technikum

  Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

  H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
  +36 25/743-136
  +36 25/745-859 (fax)
  titkarsag@dunaujvarosiszc.hu