Oldalsáv
Felnőttoktatás technikum

54 140 02 Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Iskola rendszerű képzési idő: 2 év
Következő képzés kezdése: 2019-09-02

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR számaMegnevezésBetölthető munkakörök
3410 Oktatási asszisztens

  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

   

  A képzést nyújtó intézmények:

  Adatok

  Képzés:54 140 02 Pedagógiai-és családsegítő munkatárs
  Ágazati besorolás:IV. Pedagógia
  Megszerezhető képesítés:Szakképesítés
  Iskolai vagy szakmai előképzettség:érettségi
  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges
  Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges
  Képzés munkarendje:Esti
  Képzési forma:Felnőttoktatás technikum

  Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

  H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
  +36 25/743-136
  +36 25/745-859 (fax)
  titkarsag@dunaujvarosiszc.hu