Oldalsáv

Magasépítő technikus 54 582 03

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői programokat használni, meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, megérteni az építőipari alapfogalmakat, építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket, megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket, rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket, rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket, alépítményi munkákat végezni, felépítményi munkákat végezni, húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, rendszerezni az építési beruházási folyamatokat, megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit, szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával, hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait, ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket, alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni, közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában számítógéppel segített tervezői programokat, alkalmazni értelmezni a technológiai terveket, előírásokat betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.

A képzést nyújtó intézmények:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat