Oldalsáv

Autószerelő 54 525 02

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket; gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani; kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert; szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait; eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg; kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot; műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet; munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat; alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket; elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat; a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani; kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat; kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal; szakmai tudását karbantartani és fejleszteni; gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről; rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

A képzést nyújtó intézmények:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat