Oldalsáv

Városi elismerések a pedagógusnapon

2022. június 13.
A hagyományoknak megfelelően a Városháza adott otthont az idei pedagógusnapi ünnepségnek. Az elismeréseket Pintér Tamás polgármester és Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester, illetve Szántó Péter oktatási bizottsági elnök adta át.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum három pedagógusa is elismerést vehetett át.

A Pedagógus Életpályáért Emlékérm elismerésben részesült Gerencsér Tamás, Vadászné Kéri Adrienn és Knódel György.

 

A Pedagógus Életpályáért Emlékérem minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett. A díjazott személyére az oktatási-nevelési intézmények dolgozói, a tantestületek és a közgyűlés tagjai tehetnek javaslatot. A díj odaítéléséről a közgyűlés döntött.

 

Gerencsér Tamás, a DSZC Dunaferr iskola tanára.
Gerencsér Tamás 1980. augusztus 16-án kezdte meg szolgálatát a tanítás kötelékében a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, majd 12 év múlva átigazolt a Dunaferr Iskolába, ahol a korábbiakhoz hasonlóan becsülettel és odaadással végezte a diákok pallérozását, egészen márciusig. Ezen röpke, Dunaújváros oktatásában eltöltött 42 év alatt rengeteg diák tanulhatta meg tőle a gépészet és a robotika tudományok minden apró részletét, érdekességét.
Tudását folyamatosan naprakészen tartotta, melyet nem sajnált a rendes munkaidő után is, a diákok vagy az iskola rendelkezésére bocsátani. Sok fiatal emberi tartást, méltóságot, becsületet tanult tőle. Szolgálati ideje alatt a Dunaferr Iskolában meghonosította a mechatronika szakot, kidolgozva annak részleteit, amelyet a mai napig használ az iskola a szükséges modernizálásokkal. Szakmai ismeretei, pedagógia tudása és emberi méltósága mind-mind nagy hasznára vált az iskolának és a közösségnek. Az iskolában ledolgozott idő alatt számos osztályt kísért végig a középiskola nehézségein osztályfőnökként, gyakran pótapaként.
A kollégák mindig kereshették bújukkal-bajukkal, sosem kaptak elutasítást, megértő fülekre találtak. Gerencsér tanár úr precizitása, elvárásai és hangja legendásak voltak, s azok a mai napig. A diákok nem ritkán többszöri nekifutásra merték csak munkájukat megmutatni neki, amikor az már elérte az elvárt szintet.
Azon nagy műszaki tanárok egyik utolsó képviselője, akik az iskolák elvégzése után pedagógusi pályára léptek és nem engedve a több pénz, kevesebb gond ígéretének, kitartottak a diákok mellett és építették a magyar nép jövőjét gyermekeink tanítása révén.
Neve örökre bevésődött a Dunaferr Iskola történelmébe.

 

 

Vadászné Kéri Adrien, a DSZC Dunaferr Iskola pedagógusa.
Vadászné Kéri Adrien 1975 augusztusában kezdte meg munkáját az oktatásban, amelyet azóta is kiemelkedő módon végez.
Ezen alig 40 év alatt rengeteg diák tanulhatta meg tőle a műszaki rajz, gépészet minden apró részletét, érdekességét, majd a matematika rejtelmeit.
Tudását odaadóan, nagy-nagy türelemmel adta át a diákoknak. Tartásával, becsületével, munkabírásával, elhivatottságával sok fiatal és kolléga elismerését vívta ki, ezzel jó példát mutatva.
Az általa felkészített diákok rendre eredményesen szerepelnek az országos szakmai és tanulmányi versenyeken.
Az iskolában ledogozott idő alatt számos diákot kísért végig a középiskola nehézségein.
Munkabírása óriási, kreativitása példaértékű. Személyisége, kiemelkedő szakmai tudása, emberi hozzáállása példát mutat a diákok és fiatal pedagógusok számára egyaránt.
Több évtizedes, kiemelkedő, magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet Vadászné Kéri Adrien részére adományozza.

 

 

Knódel György, a Hild iskola pedagógusa.
Knódel György az általános iskola elvégzése után a 340-es Szakmunkásképző Intézetben burkoló szakmát szerzett, majd tovább tanult, és magasépítő technikus végzettsége alapján 1983-ban, mint szakoktató tért vissza iskolájába.
19 esztendőn át a tanulókkal építették, szépítették városunkat, többek között a Béke II. városrészt. Ez idő alatt tanítványai több alkalommal is dobogós helyezéseket értek el az országis szakmai versenyeken.
1993-2000-ig nevelőtanárként segítette a fiatalokat, és munkájában a komplex személyiség fejlesztését tűzte ki célul.
A fejlődés igénye végigkísérte pályafutását, és ebben az időszakban több kollégájával a helyi főiskolán szakoktatói diplomát szerzett. 2000-ben Budapesten a rendőrtiszti főiskolát is elvégezte, és a büntetésvégrehajtásban is megmérette magát.
Azonban a szíve visszahúzta a pedagógus pályára, és a rövid kitérő után napjainkig itt kamatoztatta szakmai és pedagógiai tudását.
Számtalan fiatalt tanított és készített fel a szakmunkás vizsgára, és büszke arra, hogy azok egytől egyig megtalálták helyüket az életben. Azonban a legbüszkébb arra, hogy sok hátrányos helyzetű fiatalnak segített és adott nagybetűs esélyt az élethez.
Nagy emberi és szakmai űrt hagy maga mögött, különös tekintettel arra, hogy szinte alig van a szakmában pedagógus utánpótlás ezen a területen.

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat