Oldalsáv

Pszichológus csapatunkba munkatársat keresünk

2022. június 13.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet iskolapszichológus munkakör betöltésére.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

 

A munkaszerződés időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskolái

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a szakképzési centrum tanulóinak pszichológiai ellátása. A pszichológus segít az iskolában, a pedagógiai folyamatokban felmerülő elsősorban tanulás és viselkedései problémák, akadályok megértésében, az okainak feltárásában, valamint egyéni vagy csoportos formában tanácsot ad a megoldásra vonatkozóan a gyerek, a szülő és a pedagógus számára.

Pályázati feltételek:

  • pszichológus végzettség (egyetem)
  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására (csak alkalmazás esetén, utólag kell benyújtani).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus formában e-mailben kérjük megküldeni a titkarsag@dunaujvarosiszc.hu címre.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pocsainé Varga Veronika nyújt, a 06/70- 400- 2704-es telefonszámon.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat