Oldalsáv

Projektzárás a GINOP pályázatban

2021. március 25.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a mai napon rendezte a GINOP-6.2.3-17-2017-00021 azonosító számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben” elnevezésű pályázat online zárórendezvényét.

A projekt 2018. január 29-én indult és 2021. március 31-én zárul. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 550 millió forint.

Sajtóközlemény

 

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum életében a GINOP-6.2.3 projekt az eddigi legnagyobb vállalkozás volt. Igaz ez a félmilliárdos összegre és igaz a több mint 3 esztendős megvalósítási időszakra egyaránt. Egy rendkívül komplex programot hajtottunk végre és meggyőződéssel vallom, hogy nem csak anyagi javakban gazdagodtunk, hanem szakmailag is sokkal többek lettünk. Büszke vagyok arra, hogy az eredeti vállalásokat teljesítettük, sőt, sok esetben túl is teljesítettük. Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy 2021 márciusában sikeresen lezárhassuk a pályázatot. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a centrum korábbi vezetésének, szakértőjének, akik kitalálták és útjára indították a projektet, illetve azoknak, akik dolgoztak benne.

Piros Mariann, kancellár

 

Ez a projekt nem csak hivatalosan szólt arról, hogy csökkentsük az iskolai lemorzsolódást, hanem a valóságban és a hétköznapokban is. Két kollégiumi épületünk tudott megújulni, számos eszközbeszerzést tudtunk megvalósítani, amivel aztán szebbé, élhetőbbé tudtuk tenni a diákok életét és környezetét. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyünk egy teljesen új dimenziót nyit számunkra az oktatásban, olyan technikát használhatunk, amivel egy kicsit közelebb hozhatjuk a jövőt a fiatalok számára is. Számos szakmai tudásbázist tudtunk megépíteni, olyan képzésekben vehettek részt a kollégáink, amelyek valóban munícióval szolgáltak a mindennapokra, illetve olyan programokat tudtunk megvalósítani, amelyek egyszerre voltak hasznosak, érdekesek és szórakoztatóak.

Pocsainé Varga Veronika, főigazgató

 

„Jót, s jól...” Ezen mondat kezdetében szinte minden benne van a projektről, mert jót tenni jó dolog, főleg ha azt sokan élvezik, haszna és eredménye van. A jól pedig azt mutatja, hogy amit eltervezett sok ember azt jól is kellett csinálni. A projektbe ugyan félidőben érkeztem és sok minden dicséri az elődök munkáját, de azért a második felvonásra is ma- radt még tenni való bőven. Előre nem látható esemény is nehezítette a feladatink sikeres elvégzését (COVID 19), de a közös munka átsegített bennünket a nehézségeken. Ki- váló igazgatókat, menedzsmentet és tanár kollégákat, kre- atív diákokat ismerhettem meg. Sikerült megalapozni olyan dolgokat, amire építeni lehet a jövőt, legyen az a közösségi alkotótér, tananyagfejlesztések, vagy azon kézikönyvek so- kasága mely most mindenki számára elérhető. Az elvégzett munkát fémjelzi az is, hogy a középiskola és a felsőoktatás közti híd alapjait is sikerült lefektetni. Persze a fejlesztések mellett a diákok a legfontosabbak eben a projektben. Ha ők jól érezték magukat, ha átsegítettünk diákokat a tanulási ne- hézségeiken, ha kialakítottunk olyan rendszert, ami informál a nehéz sorsú gyerekekről és segíteni tudunk majd nekik, nos ez az igazi eredmény. Köszönöm a lehetőséget és a közös munkát mindazoknak, akik felkértek ezen feladatokban való közreműködésre, és segítettek abban, hogy elvégezhessük azt amit elvállatunk!

Melkovics János, szakmai vezető

 

Online zárórendezvény

 

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat