Oldalsáv

Új módszertanok a Centrumban

2020. február 11.
A GINOP-6.2.3 pályázatunk keretein belül munkacsoportjaink hét olyan kézikönyvet szerkesztettek meg, amelyek különböző témaköröket ölelnek fel, de valamennyi a lemorzsolódás csökkentését szolgálják.

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben elnevezésű pályázat alapvető célja a lemorzsolódás csökkentése. Egy része eszközbeszerzést és építési beruházást is tartalmaz, e mellett képzések, módszertani megújulás is megvalósul.

Február 10-én két elkészült módszertani kézikönyv is bemutatkozott valamennyi tagintézményünk előtt.

Az ellenőrzési és monitoring rendszer egy sajátos elemét adja a pilot-projektként bevezetésre kerülő „Osztálytükör-tantárgytükör” rendszer. A Hild iskolában évek óta eredményesen működő, sokak által használt módszert tervezzük Centrum-szinten is bemutatni, használatát ösztönözni. Az osztálytükör funkciói:

  1. A fejlődés (mentális, tanulási, motivációs, közösségi viselkedés) nyomon követése, időben történő beavatkozás az ok-okozat figyelembevételével, a személyes körülményekre alapozott egyéni megítélés lehetőségével
  2. Konfliktusok pontos és személyes információk által történő megelőzése és szakszerű kezelése.
  3. Egy jól működő jelzőrendszer a tanulói sajátosságok függvényében, különös tekintettel a lemorzsolódásra.

Az osztálytükörben rejlő motivációs lehetőségek:

  1. Kimondottan a motivációs erőtérrel összefüggő információk (szaktanári figyelmeztetések, dicséretek, versenyeredmények, példamutató viselkedés, helytállás), amelyek a kompenzáció, illetve a javíthatóság tükrében, mint rugalmassági tényezők is működnének (hiányzás, aktivitás, magatartás stb.).
  2. Ez a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a különböző képzési formák (tanulócsoportok), illetve a tanulói sajátosságok alapján rugalmasan, színesen alakuljon ez a motivációs erőtér, az osztályban az egyes tanulók személyére, személyiségére szabottan.

Egyértelmű célként fogalmaztuk meg a 9. osztályosok alapkészségeinek fejlesztését, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani fejlesztést, egységesítést. A Szabolcs Vezér iskolában több olyan szakképzett, kifejezetten módszertani fejlesztéssel foglalkozó pedagógus is dolgozik, akik vállalták a projektelem koordinálását és a megfelelő módszertani kézikönyv kidolgozását a DSZC és a tagintézmények szintjén egyaránt.

 

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu