Oldalsáv

Pályázati forrásból - lezajlottak a továbbképzések

2019. november 4.
GINOP-6.2.3-17-2017-00021 számú, A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben elnevezésű projektünk keretein belül 9 témában bonyolítottunk le pedagógus továbbképzéseket.

Az akkreditált képzések 2018 októberében kezdődtek és igazodva a tanévhez, 2019. augusztusában fejeződtek be. A képzések során összesen 188 kollégánk jutott hozzá a tanfolyamok, képzések elvégzését igazoló tanúsítványokhoz.

A képzések időbeni lezárást követően egyeztető megbeszélésen értékeltük a lebonyolító Eranger Kft-vel a tapasztalatokat. Az egyik részről Licskai Gergő ügyvezető és Matkovics István vezető tréner, illetve Pocsainé Varga Veronika főigazgató és Fábos Zsolt projektmenedzser értékelte a közel egy esztendő, illetve a 9 témában lebonyolított képzések tanulságait. Egyértelmű és egyhangú megállapítás volt, hogy színvonalas, valóban szakmai képzések zajlottak. Kollégáink nagyon nagy többsége rendkívül fegyelmezetten, precízen és motiváltan vett részt a programban. Ezúton is köszönet nekik!

És nem utolsó sorban, köszönettel tartozunk az Eranger Kft-nek!

 

A Centrum a projekt keretében a következő témákban rendezett akkreditált pedagógus továbbképzéseket.

  1. A hatékony vezető (vezetői kompetenciafejlesztés, vezetői stratégiai tervezés, döntéselmélet, időgazdálkodás)
  2. Pályaorientáció és tehetséggondozás, tehetségek azonosítása (Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak)
  3. Prezentációs technikák a 21. századi igényeknek megfelelően, készségfejlesztés (előadói készségek fejlesztése, IKT-eszközhasználat, vizuális szemléltetés, digitális kompetencia-fejlesztés)
  4. Résztvevőközpontú oktatás, tehetségfejlesztés (felnőtt partneri viszony a tudásátadásban, résztvevőközpontú tematikafejlesztés, résztvevőkövetés, tanulástámogatás, fejlesztő mérés-értékelés, tehetségfejlesztés, módszertani kosár)
  5. Önismereti tréning, személyiségfejlesztés (önismeret, önbecsület, önfejlesztés, asszertivitás, az empátia és értő figyelem fejlesztése)
  6. Konfliktuskezelés tréning (konfliktuskezelési stratégiák egyéni és szervezeti szinten, különös tekintettel az iskolai kapcsolatokra)
  7. Stresszkezelés, pedagógus kiégést megelőző képzés (stressz oldó technikák, megküzdési/cooping erőforrások fejlesztése, célok, időbeosztás, kommunikáció)
  8. Projektmenedzsment (önálló projekttervezés és –megvalósítás lépési, módszerek)
  9. „Tükrözött osztályterem” módszerre vonatkozó képzés

 

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu