Oldalsáv

Pedagógusaink elismerése

2018. június 14.
A város pedagógusnapi ünnepségén hat kollégánk vehetett át elismerést. Dunaújváros MJV Közgyűlése önkormányzati rendeletével a nyugállományba vonuló pedagógusok részére "Pedagógus Életpályáért Emlékérem" díjat alapított, amelyet Cserna Gábor polgármester adott át.

Akik példaértékű, elhivatott pályájuk elismeréseként átvehették a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet.

 

Tóth Istvánné pedagógus 1971-ben vette át kiváló bizonyítványát, mint élelmiszer eladó. 15 éves korától folyamatosan a kereskedelemben dolgozott, a szakma minden csínját-bínját ismeri.

Egész életében tanult, leérettségizett, majd 1983-ban kereskedelmi szakoktatóként megkezdte pedagógusi pályáját az – akkor még – Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában. 1990-ben a mai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola levált, és átköltözött jelenlegi helyére: ő oszlopos tagjaként a tantestületnek kivette részét ebből a munkából is. Lelkesedése, szakmai elkötelezettsége nem lankadt az évtizedek során. Éva nénire mindig mindenki számíthatott, mindenkihez volt egy jó szava, egy jó tanácsa. A tanulókkal emberséges és következetes volt. Életpályája szép hosszú ívet rajzolt az iskola fölé, hiszen ott volt a kezdeteknél, élete összefonódott az iskoláéval, mosolyog a tablóról, és a régi kollégák örülnek annak, hogy együtt dolgozhattak vele.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Tóth Istvánné pedagógus részére adományozta.

Virág Zsuzsanna a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola nyugalmazott pedagógusa első szakképesítését 1972-ben vette át, mint kitűnően megfelelt ruházati eladó. Fiatalon lépett be a munka világába, de a tanulást sosem hagyta abba. A budapesti Kereskedelemi és Vendéglátóipari Főiskolán előbb kereskedelmi üzemgazdász, majd okleveles kereskedelmi gazdasági szaktanár képesítést szerzett. 1991-ben csatlakozott a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola tantestületéhez. Számára a legfőbb értéket a tudás képviseli, és ezt szigorúan megkövetelte a tanítványaitól is. Fáradtságot nem ismerve adta át évtizedeken keresztül tanévről tanévre a kereskedelmi, vállalkozási és közgazdaságtani ismereteket tanítványainak, mert tudta, hogy egyedül a tudás révén boldogulhatnak majd az életben. A tehetséggondozást is kiemelt feladatként kezelte. Lelkesen készítette fel tanítványait az országos szakmai és tanulmányi versenyekre. Máig jó szívvel emlegetik lényeglátó képességét, realisztikus világképét, kiváló emberismeretét és humorát.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és több évtizedes elhivatott pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Virág Zsuzsanna tanárnő részére adományozta.

 

Kundakker Ferencné a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa a kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte első diplomáját. Elhivatottságát mutatja, hogy évtizedekig végezte az óvodapedagógusok szép hivatását. Tudása, tapasztalata és ambíciói hamar vezetővé emelték. Közben pedig képezte magát, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szakközgazdásznak tanult. A fiatalok is megirigyelhetik azt a munkabírást, lelkesedést és tenni akarást, melyet az idén 70. életévét betöltő Kundakker Ferencné képvisel. Legyen szó a pénzügyi kultúra fejlesztéséről, pályázatokról, jogszabályi változásokról, szakértői feladatokról, szupervízióról, továbbképzésről, szakmai tárgyak oktatásáról, elkötelezetten és fáradhatatlanul dolgozik nap mint nap a felnövekvő generációért, a gyermekekért. Szakmai pályája még nem zárult le, ma is aktív. Az iskola világa élteti, a tantestület nagy örömére és büszkeségére, a munkája elismeréséül a közelmúltban vehette át az Apáczai Csere János díjat.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a magas szakmai színvonalon végzett humánus és példaértékű pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Kundakker Ferencné pedagógus részére adományozta.

Kuslits Marietta tanárnő 1978-ban végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. 1982-ben kezdett tanítani a Római városrészi Általános Iskolában, majd az általános iskolai korosztályt felváltotta a fiatal felnőttekkel való munkára. 1990-ig a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán tanított. Majd 1990 augusztusától kezdte meg pedagógusi munkáját a Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző iskolában, kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Munkájában mindig precíz, megbízható és igényes volt. Egészségügyi, majd vegyész szakon tanuló osztályok osztályfőnökeként szervezte a diákjai tanórán kívüli feladatait, a versenyfelkészítéseket, osztálykirándulásokat. Több éven keresztül nagyfokú szakmaisággal végezte a munkaközösség vezetői tevékenységét. Összefogta, irányította a természettudományi tantárgyakat tanító kollégái munkájáét, mentorálta a pályakezdő pedagógusokat. 2004-ben múzeumpedagógia szakvizsgát tett, ezt követően informatikus könyvtáros diplomát szerzett. Minden évben megrendezte az iskolában a Múzeumi Napot, valamint évekig szervezte az „ELTE házhoz jön” programot, melynek keretében a diákok neves egyetemi oktatók előadásait hallgathatták meg.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a több évtizedes példaértékű és magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Kuslits Marietta pedagógus részére adományozta.

 

Keszlerné Szumzer Ilona tanárnő az Eötvös Lóránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán végzett 1978-ban. A diploma megszerzése után a középiskolai tanári pályáját már abban az évben szeptember elsején megkezdte az akkori Rudas László Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Gépíró és Gyorsíró Iskolában. A tanárnő nem csak a pedagógus pályához volt hűséges, hanem a munkahelyéhez is. A Rudas iskola kapuit lépte át pályakezdőként, majd az idei évben a Rudas iskola katedráját cserélte fel a nyugdíjas évekre. Keszlerné tanárnő fizika szakos tanárként több éven keresztül tevékenykedett, de fő szakjának a matematika tantárgyat tekintette. Az iskola sokat köszönhet az ő agilitásának. Matematika szakosként évfolyam szintű feladatsorokat dolgozott ki a tanulói tudás mérésére. Törekedett arra, hogy a standard követelmény mellett a tanulók értékelése, minősítése is egységes legyen. Oktató-nevelő tevékenységében évről évre megújult. Diákjai eredményesen szerepeltek a megyei, országos matematika versenyeken, és ezzel kollégáit is ösztönözte a diákok tehetséggondozására. Az intézmény külső kapcsolatainak fejlesztésében is tevékenyen részt vállalt. Legfontosabb ezek közül a Németh Margit Matematika verseny, amelyet immáron 23. alkalommal rendez meg az intézmény. Tevékenységét az iskolán kívül is több alkalommal elismerték, így például 1987-ben kiváló munkájáért kitüntetésben részesült, 1991-ben Miniszteri Dicsérő Oklevelet vehetett át, 2005-ben az Oktatási Miniszter által Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést vehetett át.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és több évtizedes elhivatott pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Keszlerné Szumzer Ilona tanárnő részére adományozta.

Kispálné Szívós Éva Zsuzsanna tanárnő 40 évet töltött matematika-fizika szakos középiskolai tanárként a pedagógusi pályán. 1978-ban végzett a József Attila Tudományegyetemen. Első munkahelye Várpalotán, a 305. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben volt. Ebben az intézményben a nappali tagozatos szakmunkásképzésben, valamint az esti tagozaton már kipróbálhatta módszertani, pedagógiai rátermettségét. 1983-ban vállalt munkát a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégiumban. Elsődleges célja volt a fizika tanítás megújítása, a tanulók motiváltságának fejlesztése. Az elmúlt 40 évben azonban fő tevékenysége a matematika oktatásra helyeződött át. A tanárnő nem csupán közvetlenségével, segítőkészségével vívta ki kollégái megbecsülését, hanem az intézmény közösségi életében vállalt feladatokkal is. Ő a Rudas iskola minőségfejlesztési rendszerének kidolgozója, kompetencia biztosi tevékenységet látott el, a fegyelmi bizottság elnöke volt. Minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlessze tudását, így számos továbbképzésen vett részt, így például az ELTE intenzív továbbképzésén a záró dolgozata, melynek témája az egyenletek, egyenletrendszerek számítógépes megoldása volt, a megyei Pedagógiai Intézet pályázatán az első helyezést érte el 1990-ben. 1987-ben Kiváló munkájáért kitüntetésben részesült, 2007-ben az Oktatási Miniszter által Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést vehetett át.

Dunaújváros MJV Közgyűlése az elkötelezett, több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Kispálné Szívós Éva Zsuzsanna tanárnő részére adományozta.

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu