Oldalsáv

Évet értékelt a főigazgató

2018. január 26.
Kicserélték az összes külső nyílászárót a Hild és a Rudas iskolán. Napelemeket telepítettek, tetőt szigeteltek, energetikai felújítást végeztek, nyílászárókat cseréltek, homlokzatot szigeteltek – Interjú Csapó Gábor főigazgatóval a Dunaújvárosi Hírlapban.

Csapó Gábor főigazgató Csapó Gábor főigazgató

Látványosan sikeres évet zárt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. Csapó Gábor főigazgató értékelte az elmúlt esztendőt.
– A legfontosabb feladatunk, hogy maga a szakképzés megítélése, helye és szerepe a megfelelő és méltó helyre kerüljön. Az, hogy a kétkezi munka presztízse javuljon. Dolgunk, hogy biztosítsuk a jól képzett szakemberbázist Magyarországon. Még ha egy szemvillantás alatt nem is oldunk meg minden problémát. Látható, mérhető eredményeink vannak. Véleményem szerint elindultunk egy úton. Az is igaz, egy olyan összetett rendszerről van szó, ahol nem érezzük azonnal a saját bőrünkön a változást, de egyre több embernek adunk a kezébe olyan szaktudást, amivel boldogulni tud, ráadásul illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez is. Egyértelmű a kormányzati szándék, a szakképzést erősíteni kell. Kinyitottuk az iskoláinkat, adjuk a teljes infrastruktúránkat, tanárainkat, oktatóinkat. Lehetőséget kínálunk gyereknek, felnőttnek, bárkinek. Aki hiányszakmát tanul, az ösztöndíjat kap. És ami talán a legfontosabb, a felnőttoktatás egyik legfontosabb hívó szava az, az első két szakma megszerzése ingyenes.

A Rudas tetején. Csapó Gábor és Szemenyei István. A Rudas tetején. Csapó Gábor és Szemenyei István. Hét tagintézményünk van, tizenöt telephelyen, ötszáz alkalmazottunk dolgozik. A centrum kötelékébe négyezernégyszáz tanuló tartozik, ebből ezerháromszáz fő a felnőttoktatás rendszerében tanul. Ami a képzési profilunkat illeti, húsz szakmacsoportban száznegyven szakmát oktatunk. Délelőtt tanítjuk a jövő fodrászait, kőműveseit, cukrászait, hegesztőit, délután pedig a felnőtteket. Olyan hatalmas, egyébként folyamatosan fejlődő rendszerünk van, hogy bárkinek, aki hozzánk belép, az igényeinek megfelelően tudunk képzést ajánlani. Legyen általános iskolás vagy felnőtt. Azzal, hogy a hét intézmény, mondjuk ki a neveiket: Hild, Rudas, Dunaferr, Lorántffy, Kereskedelmi, Bánki, Szabolcs Vezér a centrum szárnyai alá kerültek, megőrizték mind a saját arcukat, a hagyományaikat és együtt egy hatalmas erővé fejlődtek, fejlődtünk.

Van olyan iskolánk, ami például közel megduplázta a létszámát a felnőttoktatásnak köszönhetően – mondta a főigazgató, majd így folytatta: – Vallom, hogy jó szakmai munka folyik az intézményeinkben. A duális képzésnek köszönhetően valós szaktudást szereznek tanulóink. Ez azt jelenti, hogy a szakmai elméleti órák az intézményekben zajlanak, a gyakorlatot pedig gazdálkodószervezeteknél, mondhatnám, hogy kint az életben szerzik a diákok. Ezek az üzemi körülmények tulajdonképpen mindenkinek az érdekeit szolgálják. Sőt, eredményesek is. Minden esztendőben kiemelkedően szerepelnek diákjaink az országos szakmai versenyeken, ott állnak a dobogó legfényesebb fokain. A versenyképességhez hozzátartozik az is, hogy aki az iskoláinkba belép, az pozitív élményekkel tegye. Óriási erőket összpontosítunk a környezetünk alakítására – tette hozzá Csapó Gábor.

A Lorántffy tetején. Pocsainé Varga Veronika és Csapó Gábor. A Lorántffy tetején. Pocsainé Varga Veronika és Csapó Gábor. – Ami a 2017-es esztendőt illeti, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy soha nem látott mértékű és minőségű fejlesztések valósultak meg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumban. Kicseréltük az összes külső nyílászárót a Hild iskolán. Kicseréltük a Rudas iskolán. Nyolcszáz napelemet telepítettünk a négy intézményünk tetejére. Számításaink, terveink szerint mostantól nullás villanyszámlát kézbesítenek a Lorántffy iskolába, a központi Dunaferrbe, a Hildbe és a Rudasba. A központi Dunaferr napelemesítéséhez Dunaújváros önkormányzata is segített, 10 millió forinttal járult hozzá az előzetes szigetelési munkálatokhoz. Sokéves probléma oldódott meg a Dunaferr iskola Apáczai telephelyén, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával mintegy 100 millió forintból tudtuk leszigetelni az épület tetejét, és ezzel megszüntettük a folyamatos ázást. A tavalyi év végén zártuk a Lorántffy iskola kollégiumának energetikai felújítását. Ez utóbbi esetben 130 millió forintot tudtunk külső nyílászáró cseréjére fordítani, illetve a külső szigetelést megoldani. Nagyon jelentős eszköz és informatikai fejlesztést hajtottunk végre valamennyi iskolánkban. Belül is elkezdtünk felújítani, és szeretnénk szépen előre haladni. Szeptembertől a prémium kategóriás higiénia feltételeit teremtettük meg. És nemcsak a külsőségeket tartjuk fontosnak, hanem azt is, hogy az eredeti hivatásunkat is maradéktalanul teljesítsük. Azaz: sok és kiváló szakembert képezzünk. Hitem szerint, s a számok szerint is, nincs okunk szégyenkezni – összegezte a főigazgató.

Diákjaink a Szakképzés Napján. Diákjaink a Szakképzés Napján. Elmondta azt is: – Ma egyértelmű kormányzati szándék a szakképzés erősítése, a szakember-utánpótlás felgyorsítása, a korszerű oktatási környezet kialakítása. A legnagyobb öröm számomra, hogy ezt a feladatot partnerségben kell, illetve tudjuk végrehajtani. Eltervezett munkánkat csak pontos és hiteles pályaorientációs tevékenységgel tudjuk megvalósítani. Ez tulajdonképpen folyamatos munkát jelent nekünk is, illetve iskoláinknak is. Sok-sok programunk, rendezvényünk van, de mégis, amire igazán büszkék lehetünk és azok is vagyunk, az a november 10-ei Dunaújvárosi Szakképzés Napja rendezvényünk volt. Egyszerre hét iskolánk mutatkozott be a pályaválasztásban érdekeltek előtt. Ez egy óriás rendezvény volt, több ezer látogatóval és ami a legfontosabb, minden visszajelzésünk maximálisan pozitív volt. És, hogy miért volt más ez a nap, mint a többi? Mert máshogy közelítettük meg. Testközelbe hoztuk a kínált szakmáinkat, mindent ki lehetett próbálni, kézbe lehetett venni, fiatalosak voltunk, élményszerűek. Annál nincs jobb érzés, amikor ezek a tizenéves gyerekek azt mondják, hogy „most már tudom, mi akarok lenni…” A Dunaújvárosi Szakképzés Napját első ízben és hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg, de már aznap tudtuk, hogy folytatni fogjuk!

– Ami a 2018-as évet illeti, megyünk tovább – folytatta. – Már tudjuk, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egy újabb pályázati lehetőséget megnyerve, a szakképzési rendszer átfogó fejlesztésébe kezdhet. 550 millió forintos pályázatot nyújtottunk be, amelynek forrását az elkövetkező 2 és fél év során fogunk felhasználni. A pályázat célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése. Pályaorientációs eszközöket telepítünk, sőt, magát a pályaorientációt is új alapokra helyezzük, új képzési rendszert indítunk. Olyan programot dolgozunk ki, amivel a kilencedik osztályban történő lemorzsolódást csökkenthetjük, a felsőbb évfolyamokban pedig a tehetséggondozást erősítjük. Sor kerül a pályázaton belül infrastrukturális fejlesztésekre, közösségi terek kiépítésére, kialakítunk egy makerspace (digitális közösségi alkotótér) labort, amely a korai iskolaelhagyás elleni és a tehetséggondozás területén végzett pedagógiai tevékenységeinket támogatja. De a Rudas kollégiuma is jelentős fejlesztéseken megy majd át. Ahogy ebből is jut a Lorántffy iskolára és kollégiumára. 2018-ban folytatjuk a fejlesztéseket, konkrét terveink vannak, hangsúlyt kap az idegennyelvi képzés is, ahogy tényekről tudunk beszélni, azonnal megtesszük.

forrás: Dunaújvárosi Hírlap

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu