Oldalsáv

GINOP 6.2.3 pályázat

GINOP-6.2.3-17-2017-00021 - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben


A Projektre megítélt támogatás összege 549 394 956 Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

A projektet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.29.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.28.

 

A felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdette meg.

Jelen beavatkozás célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

A projekt részletes céljai: - Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával. - Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése - Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése. - Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. - A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében. - A kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése a Centrumban a tagintézményi sajátosságokra épülő egyedi beszoktató program kidolgozásával és bevezetésével, - A kilencedikes tanulóknak és a kilencedikeseket oktató tanároknak nyújtandó komplex szolgáltatások kiépítése a Centrumban, mely szolgáltatások lehetővé teszik a kihívásokban leírt tanulói nehézségek leküzdését, - Az alapkészségek fejlesztését és az interaktív, bevonásra épülő módszertani fejlesztések bevezetését segítő programok indítása a tagintézményekben, - A felsőbb évfolyamokban a tehetséggondozás és a végzősök továbbtanulási, munkába helyezési támogató programjának kidolgozása, - A tagintézmények közösségfejlesztési és személyiségfejlesztési tevékenységeinek támogatása - A lemorzsolódás által veszélyeztetettek kiszűrése és egyéni fejlesztése, az elkerülhetetlenül kilépők tanulásba visszatérését támogató második esély rendszer tagintézményi szintű kiépítése

 

a Centrum vállalta, hogy

 1. a tanulmányi eredmények 2%-kal javulnak a tanulócsoportok esetében. Bázisértéke a 2018/2019-es tanév I. féléves tanulmányi eredményei, a célérték a 2019/2020 tanév végi eredmények.
 2. a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszonyok megszűnési száma 2%-kal csökken az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva
 3. az alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban 200 fő tanulót bevon.


A szakmai programok az alábbi helyszíneken valósulnak meg:

 • Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola, 
 • Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Apáczai Csere János Utcai Telephelye, 
 • Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
 • Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 
 • Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola, 
 • Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium, 
 • Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
 • Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakgimnáziuma. 


Infrastrukturális beruházások lebonyolítása:

 1. Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) kialakítása, működtetése
 2. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma közösségi tereinek kialakítása, működtetése
 3. Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna 3.Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Bocskai Utcai Telephelye közösségi tereinek kialakítása, működtetése 

Kapcsolat

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu